Jobs Market

Posted:
07/27/2020
18:07
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch sách từ tiếng Nhật sang tiếng Anh - 22 trang
Articles/ Reports/ Academic Paper
Required Working Days: 7
Place: Toàn quốc
Japanese
Vietnamese
signal_cellular_altEXPERT
JAPAN - VAN HOA NHAT - CULTURE
Budget
2,000,000 VND
Submission
07/28/2020
Posted:
06/01/2020
13:54
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch văn bản Anh sang Việt
Articles/ Reports/ Academic Paper
ABC
Required Working Days: 6
Place: Toàn quốc
English
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
DICH THUAT
Budget
1,760,570 VND
Submission
06/02/2020
Posted:
08/16/2019
11:57
/UploadFiles/DSFile/_1_20181227-100237audio transcript.png
RIO - Nghe transcript thuộc lĩnh vực máy móc chế biến thức ăn thủy sản - bài 6
Audio/Video Transcription
AXIS
Required Working Days: 2
Place: Toàn quốc
Vietnamese
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
MAY MOC CHE BIEN THUC AN THUY SAN
Budget
360,400 VND
Submission
08/16/2019
Posted:
07/08/2019
14:35
/UploadFiles/DSFile/_1_20181227-100237audio transcript.png
[TR] Nghe transcript IDM thuộc lĩnh vực nhưa công nghiệp dự án AQUARO
Audio/Video Transcription
AXIS
Required Working Days: 1
Place: Hồ Chí Minh
Vietnamese
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
CONG NGHIEP - NHUA
Budget
557,600 VND
Submission
07/08/2019
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch sách từ tiếng Nhật sang tiếng Anh - 22 trang
Articles/ Reports/ Academic Paper
Required Working Days: 7
Place: Toàn quốc
Japanese
Vietnamese
signal_cellular_altEXPERT
Posted:
07/27/2020
18:07
Budget
2,000,000 VND
Submission
07/28/2020
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch văn bản Anh sang Việt
Articles/ Reports/ Academic Paper
ABC
Required Working Days: 6
Place: Toàn quốc
English
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
06/01/2020
13:54
Budget
1,760,570 VND
Submission
06/02/2020
/UploadFiles/DSFile/_1_20181227-100237audio transcript.png
RIO - Nghe transcript thuộc lĩnh vực máy móc chế biến thức ăn thủy sản - bài 6
Audio/Video Transcription
AXIS
Required Working Days: 2
Place: Toàn quốc
Vietnamese
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
08/16/2019
11:57
Budget
360,400 VND
Submission
08/16/2019
/UploadFiles/DSFile/_1_20181227-100237audio transcript.png
[TR] Nghe transcript IDM thuộc lĩnh vực nhưa công nghiệp dự án AQUARO
Audio/Video Transcription
AXIS
Required Working Days: 1
Place: Hồ Chí Minh
Vietnamese
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
07/08/2019
14:35
Budget
557,600 VND
Submission
07/08/2019
61
Total [C] registered through the platform
60
Total [C] active
85
Total [T] registered through the platform
84
Total active translators
58
Total [T] not action
114
Total completed jobs
45
Total active Jobs
CABIN
LIVE
TUTOR
ARTICLES/ REPORTS/ ACADEMIC PAPER
CIVIL DOCUMENTS/ SHORT TEXT
TOUR
AUDIO/VIDEO TRANSCRIPTION

Companies We've Helped

Latest Posts

TEEGOE mang lại cho doanh nghiệp những gì?

Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông dịch viên, hãy thử dùng công nghệ mới kết nối với thông dịch viên mang tên TEEGOE

Các loại hình dịch thuật TEEGOE cung cấp

Để đáp ứng nhân sự dịch thuật phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của Khách hàng, TEEGOE cung cấp các loại dịch vụ biên phiên dịch đa dạng từ dịch cabin/live/tour/tutor tới các loại tài liệu/audio/video) và các lựa chọn trình độ như sơ cấp,trung cấp và cao cấp để đáp ứng yêu cầu và chi phí hợp lí nhất cho bạn

Get Teegoe App for Your Mobile

Searching for jobs never been that easy. Now you can find job matched your career expectation, apply for jobs and receive feedback right on your mobile. Start your job search now!