Thành viên sử dụng Teegoe(khách hàng, thông dịch viên) sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu trên website Teegoe như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn...

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Cung cấp dịch vụ cho thành viên (Khách hàng, thông dịch viên) và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của thành viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về thành viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 • Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Teegoe sử dụng thông tin của thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên với Teegoe
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với thành viên
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của thành viên
 • Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp thành viên gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của thành viên, bao gồm:

 • Ban quản trị
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Teegoe (cổng thanh toán ngân lượng)
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường             
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

       Tên đơn vị: Công ty TNHH OPTIMA SOLUTIONS

Địa chỉ: 345/7 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

 • Phương tiện và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Teegoe.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Teegoe sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại thông qua email info@teegoe.com
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Teegoe được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý của thành viên ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho thành viên được biết về vụ việc.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên gửi email khiếu nại đến email info@teegoe.com để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.