Bất đồng đôi khi nảy sinh tại các dự án. Các lý do dẫn đến tranh chấp phổ biến nhất bao gồm:

Tình huống 1: Phiên dịch viên bỏ dự án giữa chừng
Tình huống 2: Khách hàng bỏ dự án giữa chừng
Tình huống 3: Phiên dịch viên làm việc không đạt chất lượng yêu cầu
Tình huống 4: Phiên dịch viên không đảm bảo thời hạn được yêu cầu
 
1. Giải quyết tình huống 1 (Phiên dịch viên bỏ dự án giữa chừng): Ngay khi phiên dịch viên gửi thông báo muốn hủy dự án về cho ban quản lý website và khách hàng . Ban quản lý xác minh nguyên nhân muốn hủy và kiểm tra % hoàn thành công việc của phiêndịch viên và có sự xác nhận của khách hàng.
 
Nếu phiên dịch viên chưa tiến hành dịch thì hệ thống sẽ yêu cầu thông nhận viên xác nhận muốn hủy và hệ thống tự động “matching” tìm kiếm ứng viên khác phù hợp cho khách hàng
                
 
Các bước trong quy trình:
 
Bước 1: Phiên dịch viên gửi thông báo hủy việc, nêu rõ lý do
 
Bước 2: Admin xác minh và gửi thông báo yêu cầu phiên dịch viên biết xác nhận
 
Bước 3: Phiên dịch viên xác nhân đồng ý hủy / hay tiếp tục
 
Bước 4: Nếu đồng ý hủy thì hệ thống tự động “matching” tìm kiếm ứng viên khác và gửi thông báo cho khách hàng chọn phiên dịch viên khác
 
Nếu phiên dịch viên đang tiến hành dịch giữa chừng thì tùy vào % hoàn thành để thanh toán cho phiên dịch viên (trong trường hợp phải được sự chấp thuận của khách hàng)
 
 
Các bước trong quy trình:
 
Bước 1 : Phiên dịch viên gửi thông báo hủy việc, nêu rõ lý do
 
Bước 2: Admin xác minh với Khách hàng % hoàn thành và gửi thông báo cho thông dịch viên biết % nộp phạt và yêu cầu phiên dịch viên xác nhận
 
Bước 3: Thông dịch viên xác nhận đồng ý hủy / hay tiếp tục
 
Bước 4: Nếu đồng ý hủy thì hệ thống tự động “matching” tìm kiếm ứng viên khác và gửi thông báo cho khách hàng chọn thông dịch viên khác.
 
2. Giải quyết tình huống 2 (Khách hàng bỏ dự án giữa chừng) : Ngay khi khách hàng thông báo hủy bỏ dự án thì có hai trường hợp sau:
 
Trường hợp 1: Khi chưa có ứng viên nào tham gia dự án hoặc khách hàng chưa chọn được ứng viên phù hợp thì ban quản lý website gửi thông báo xác nhận đã nhận thông tin và yêu cầu khách hàng xác nhận hủy một lần nữa.
Trường hợp 2: Phiên dịch viên đang tiến hành dịch thì ban quản lý xác minh % tiến độ công việc có sự xác nhận của hai bên. Sau đó ban quản lý thanh toán chi phí dựa trên % công việc mà phiên dịch viên đã làm.
 
 
Các bước trong quy trình:
 
Bước 1 : khách hàng gửi thông báo hủy việc, nêu rõ lý do
 
Bước 2: Admin xác minh với Khách hàng và phiên dịch viên % công việc đã hoàn thành, yêu cầu hai bên xác nhận
 
Bước 3: Hai bên xác nhận
 
Bước 4: Hệ thống hủy job và admin thanh toán cho phiên dịch viên theo % hoàn thành
 
3. Giải quyết tình huống 3 (Phiên dịch viên làm việc không đạt chất lượng yêu cầu): Hệ thống có chức năng cho phép khách hàng soạn thảo bài dịch thử để kiểm tra trình độ của phiên dịch viên, nhằm giúp cho khách hàng chọn lựa phiên dịch viên phù hợp với nhu cầu công việc. Việc này nhằm đảm bảo chất lượng tránh những tranh chấp về chất lượng. Khi khách hàng giao việc cho phiên dịch viên, phiên dịch viên cập nhật tiến độ công việc để khách hàng theo dõi trên hệ thống. Sau khi phiên dịch viên gửi bản dịch cho khách hàng, khách hàng có nhiệm vụ kiểm tra bài dịch
Nếu cần điều chỉnh bản dịch, thông dịch viên phải có trách nhiệm hiệu chỉnh bản dịch cho khách hàng.
Nếu chất lượng bản dịch không đạt, ban quản lý có trách nhiệm kiểm tra chất lượng bản dịch nếu thật sự không đạt ban quản lý website phải tìm ứng viên khác thay thế cho khách hàng. 

4. Giải quyết tình huống 4 (Phiên dịch viên không đảm bảo thời hạn được yêu cầu): trước thời hạn giao bài dịch 2 ngày hệ thống có gửi thông báo nhắc nhở cho phiên dịch viên . Trong trường hợp phiên dịch viên không thể giao bài đúng hẹn thì phiên dịch viên phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng để gia hạn thời gian. Nếu có xảy ra tranh chấp ban quản lý sẽ xem xét việc phiên dịch viên có thông báo (trên hệ thống) cho khách hàng biết hay không.
 
Tùy theo từng trường hợp và mức độ tranh chấp, Teegoe sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và có hình thức xử phạt (trừ tiền chi phí dịch thuật). Thời hạn xử lý các tranh chấp trong 7 ngày làm việc
 
Địa chỉ tiếp nhận khiếu nại :
 
Công ty TNHH Optima Solutions
 
Địa chỉ: 345/7 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
 
Email: info@teegoe.com