• 10112
  • 0
Are you a foreigner who are new to Vietnam and struggle with the language when working/living in Vietnam?
  • You need to learn some basic Vietnamese for communication?
  • You need to do administrative paper work with agency or organization but do not fully understand the culture, law in Vietnam and, especially, the language?
  • You are an expert who come to Vietnam to do businesses with clients or deliver talks in a conference/event and need a quick tour guide and short-term translator for yourself in Vietnam?
Instead of working with a translation agency, you can quickly get “matched” with a suitable local “translator” and finish your tasks via https://www.teegoe.com/. TeeGoe, an innovative translation platform in Vietnam, is easy and versatile enough for people who don’t speak Vietnamese to overcome the language barrier and connect them with the Vietnamese culture and language.

Bạn là người nước ngoài hoặc có bạn là người nước ngoài hay gặp rắc rối về ngôn ngữ khi làm việc/sinh hoạt tại Việt Nam:

  • Bạn cần học một số giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt?
  • Bạn cần phải đi làm các thủ tục hành chính tại Việt Nam, tuy nhiên lại không hiểu về văn hóa, quy định và nhất là tiếng Việt?
  • Bạn là một chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam để trao đổi, làm việc với khách hàng hoặc tham dự hội thảo, trò chuyện và cần tìm nhanh một tour guide và phiên dịch ngắn hạn tại Việt Nam?
Thay vì phải làm việc với 1 công ty dịch thuật, bạn có thể nhanh chóng “match” cho mình 1 “phiên dịch” phù hợp tới từ Việt Nam và hoàn thành công việc của bạn 1 cách nhanh chóng thông qua trang web https://www.teegoe.com/. Nhanh gọn, linh hoạt và được thiết kế phù hợp, dễ hiểu với người nước ngoài, TeeGoe –nền tảng dịch thuật thế hệ mới, sẽ giúp bạn vượt qua rào cản ngôn ngữ và kết nối bạn với văn hóa và con người Việt Nam.

 

Chia sẻ bài đăng

Bài đăng gần đây

Các loại hình dịch thuật TEEGOE cung cấp

Để đáp ứng nhân sự dịch thuật phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của Khách hàng, TEEGOE cung cấp các loại dịch vụ biên phiên dịch đa dạng từ dịch cabin/live/tour/tutor tới các loại tài liệu/audio/video) và các lựa chọn trình độ như sơ cấp,trung cấp và cao cấp để đáp ứng yêu cầu và chi phí hợp lí nhất cho bạn

Login Name