CABIN

INTERMEDIATE

Starts from

550.000VND

một giờ

  • Kiểm tra bởi Teegoe
  • 100% đảm bảo đúng hẹn
  Đăng ký ngay

  EXPERT

   • Chuyên gia phiên dịch nổi bật
   • Được đánh giá cao bởi khách hàng
   • Giá cả thương lượng
   • 100% đảm bảo đúng hẹn
   Thương lượng

   TRỰC TIẾP

   INTERMEDIATE

   Starts from

   550.000VND

   một giờ

    • Kiểm tra bởi Teegoe
    • Phiên dịch viên có chứng nhận
    • Kết nối ngay lập tức
    • 100% đảm bảo đúng hẹn
    Đăng ký ngay

    EXPERT

     • Chuyên gia phiên dịch nổi bật
     • Được đánh giá cao bởi khách hàng
     • Giá cả thương lượng
     • 100% đảm bảo đúng hẹn
     Thương lượng

     GIA SƯ

     INTERMEDIATE

     Starts from

     300.000VND

     một giờ

      • Kiểm tra bởi Teegoe
      • Gia sư có chứng nhận
      • Kết nối ngay lập tức
      • 100% đảm bảo đúng hẹn
      Đăng ký ngay

      EXPERT

       • Gia sư nổi bật
       • Gia sư có chứng chỉ
       • Được đánh giá cao bởi khách hàng
       • Giá cả thương lượng
       • 100% đảm bảo đúng hẹn
       Thương lượng

       BÀI VIẾT/ BÁO CÁO/ TÀI LIỆU HỌC THUẬT

       INTERMEDIATE

       Starts from

       50.000VND

       một trang
       (300-500 từ)

        • Kiểm tra bởi Teegoe
        • Đạt chứng nhận về biên dịch
        • Kết nối ngay lập tức
        • Đảm bảo 100% hoàn thành đúng tiến độ
        Đăng ký ngay

        EXPERT

         • Chuyên gia biên dịch nổi bật
         • Đạt chứng nhận về biên dịch
         • Được đánh giá cao bởi khách hàng
         • Giá cả thương lượng
         • Đảm bảo 100% hoàn thành đúng tiến độ
         Thương lượng

         TÀI LIỆU DÂN SỰ / VĂN BẢN NGẮN

         JUNIOR

         Starts from

         40.000VND

         /trang
         (300 - 500 từ)

          • Kiểm tra bởi TEEGOE
          • Kết nối ngay lập tức
          • Đảm bảo 100% hoàn thành đúng tiến độ
          Đăng ký ngay

          INTERMEDIATE

          Starts from

          45.000VND

          /trang
          (300-500 từ)

           • Kiểm tra bởi TEEGOE
           • Đạt chứng nhận về phiên dịch
           • Kết nối ngay lập tức
           • Đảm bảo 100% hoàn thành đúng tiến độ
           Đăng ký ngay

           EXPERT

            • Chuyên gia biên dịch nổi bật
            • Đạt chứng nhận về biên dịch
            • Được đánh giá cao bởi khách hàng
            • Giá cả thương lượng
            • Đảm bảo 100% hoàn thành đúng tiến độ
            Thương lượng

            DỊCH TOUR

            INTERMEDIATE

            Starts from

            2.100.000VND

            một ngày

             • Kiểm tra bởi TEEGOE
             • Hướng dẫn viên phiên dịch có kinh nghiệm
             • Kết nối ngay lập tức
             • 100% đảm bảo đúng hẹn
             Đăng ký ngay

             EXPERT

             một ngày

              • Chuyên gia phiên dịch nổi bật
              • Được đánh giá cao bởi khách hàng
              • Có người thay thế ngay lập tức nếu bị hủy
              • Giá cả thương lượng
              Thương lượng