Dự án đã đăng:
02/25/2021
10:46
/UploadFiles/DSFile/_1_20181022-100432live 2.png
Tìm thông dịch viên cuộc họp ngôn ngữ việt nhât
Trực tiếp
AXIS
Số ngày làm việc yêu cầu: 0
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Vietnamese
Japanese
signal_cellular_altCHUYÊN GIA
THI TRUONG DU LIEU
Ngân sách
1.800.000 VNĐ
Ngày nộp
03/01/2021
Dự án đã đăng:
02/23/2021
11:03
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Tìm phiên dịch viên dịch tài liệu từ Việt sang Nhật
Bài viết/ Báo cáo/ Tài liệu học thuật
AXIS
Số ngày làm việc yêu cầu: 4
Địa điểm: Toàn quốc
Vietnamese
Japanese
signal_cellular_altCHUYÊN GIA
PROFILE CONG TY
Ngân sách
5.300.000 VNĐ
Ngày nộp
02/28/2021
Dự án đã đăng:
01/11/2021
09:59
/UploadFiles/DSFile/_1_20181022-100726civil docs.png
[MEDISEA] - Dịch tài liệu từ Việt sang Anh phỏng vấn khám chữa bệnh - Ngọc Kiều
Tài liệu dân sự / Văn bản ngắn
AXIS
Số ngày làm việc yêu cầu: 1
Địa điểm: Toàn quốc
Vietnamese
English
signal_cellular_altTRUNG CẤP
KHAM BENH
Ngân sách
697.008 VNĐ
Ngày nộp
01/11/2021
Dự án đã đăng:
01/07/2021
09:58
/UploadFiles/DSFile/_1_20181022-100726civil docs.png
[MEDISEA] - Dịch tài liệu từ Việt sang Anh phỏng vấn khám chữa bệnh
Tài liệu dân sự / Văn bản ngắn
AXIS
Số ngày làm việc yêu cầu: 2
Địa điểm: Toàn quốc
Vietnamese
English
signal_cellular_altTRUNG CẤP
KHAM BENH
Ngân sách
1.818.648 VNĐ
Ngày nộp
01/07/2021
Dự án đã đăng:
07/27/2020
18:07
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch sách từ tiếng Nhật sang tiếng Anh - 22 trang
Bài viết/ Báo cáo/ Tài liệu học thuật
Số ngày làm việc yêu cầu: 7
Địa điểm: Toàn quốc
Japanese
Vietnamese
signal_cellular_altCHUYÊN GIA
JAPAN - VAN HOA NHAT - CULTURE
Ngân sách
2.000.000 VNĐ
Ngày nộp
07/28/2020
Dự án đã đăng:
06/01/2020
13:54
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch văn bản Anh sang Việt
Bài viết/ Báo cáo/ Tài liệu học thuật
ABC
Số ngày làm việc yêu cầu: 6
Địa điểm: Toàn quốc
English
Vietnamese
signal_cellular_altTRUNG CẤP
DICH THUAT
Ngân sách
1.760.570 VNĐ
Ngày nộp
06/02/2020
Dự án đã đăng:
08/16/2019
11:57
/UploadFiles/DSFile/_1_20181227-100237audio transcript.png
RIO - Nghe transcript thuộc lĩnh vực máy móc chế biến thức ăn thủy sản - bài 6
Chuyển biên âm thanh / video
AXIS
Số ngày làm việc yêu cầu: 2
Địa điểm: Toàn quốc
Vietnamese
Vietnamese
signal_cellular_altTRUNG CẤP
MAY MOC CHE BIEN THUC AN THUY SAN
Ngân sách
360.400 VNĐ
Ngày nộp
08/16/2019
Dự án đã đăng:
07/08/2019
14:35
/UploadFiles/DSFile/_1_20181227-100237audio transcript.png
[TR] Nghe transcript IDM thuộc lĩnh vực nhưa công nghiệp dự án AQUARO
Chuyển biên âm thanh / video
AXIS
Số ngày làm việc yêu cầu: 1
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Vietnamese
Vietnamese
signal_cellular_altTRUNG CẤP
CONG NGHIEP - NHUA
Ngân sách
557.600 VNĐ
Ngày nộp
07/08/2019
Dự án đã đăng:
06/27/2019
09:59
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch báo cáo nghiên cứu thị trường thuốc diệt cỏ PHẦN 3
Bài viết/ Báo cáo/ Tài liệu học thuật
AXIS
Số ngày làm việc yêu cầu: 2
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Vietnamese
English
signal_cellular_altTRUNG CẤP
NONG NGHIEP - THUOC DIET CO
Ngân sách
939.746 VNĐ
Ngày nộp
06/27/2019
/UploadFiles/DSFile/_1_20181022-100432live 2.png
Tìm thông dịch viên cuộc họp ngôn ngữ việt nhât
Live
AXIS
Required Working Days: 0
Place: Hồ Chí Minh
Vietnamese
Japanese
signal_cellular_altEXPERT
Posted:
02/25/2021
10:46
Budget
1.800.000 VND
Submission
03/01/2021
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Tìm phiên dịch viên dịch tài liệu từ Việt sang Nhật
Articles/ Reports/ Academic Paper
AXIS
Required Working Days: 4
Place: Toàn quốc
Vietnamese
Japanese
signal_cellular_altEXPERT
Posted:
02/23/2021
11:03
Budget
5.300.000 VND
Submission
02/28/2021
/UploadFiles/DSFile/_1_20181022-100726civil docs.png
[MEDISEA] - Dịch tài liệu từ Việt sang Anh phỏng vấn khám chữa bệnh - Ngọc Kiều
Civil Documents/ Short Text
AXIS
Required Working Days: 1
Place: Toàn quốc
Vietnamese
English
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
01/11/2021
09:59
Budget
697.008 VND
Submission
01/11/2021
/UploadFiles/DSFile/_1_20181022-100726civil docs.png
[MEDISEA] - Dịch tài liệu từ Việt sang Anh phỏng vấn khám chữa bệnh
Civil Documents/ Short Text
AXIS
Required Working Days: 2
Place: Toàn quốc
Vietnamese
English
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
01/07/2021
09:58
Budget
1.818.648 VND
Submission
01/07/2021
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch sách từ tiếng Nhật sang tiếng Anh - 22 trang
Articles/ Reports/ Academic Paper
Required Working Days: 7
Place: Toàn quốc
Japanese
Vietnamese
signal_cellular_altEXPERT
Posted:
07/27/2020
18:07
Budget
2.000.000 VND
Submission
07/28/2020
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch văn bản Anh sang Việt
Articles/ Reports/ Academic Paper
ABC
Required Working Days: 6
Place: Toàn quốc
English
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
06/01/2020
13:54
Budget
1.760.570 VND
Submission
06/02/2020
/UploadFiles/DSFile/_1_20181227-100237audio transcript.png
RIO - Nghe transcript thuộc lĩnh vực máy móc chế biến thức ăn thủy sản - bài 6
Audio/Video Transcription
AXIS
Required Working Days: 2
Place: Toàn quốc
Vietnamese
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
08/16/2019
11:57
Budget
360.400 VND
Submission
08/16/2019
/UploadFiles/DSFile/_1_20181227-100237audio transcript.png
[TR] Nghe transcript IDM thuộc lĩnh vực nhưa công nghiệp dự án AQUARO
Audio/Video Transcription
AXIS
Required Working Days: 1
Place: Hồ Chí Minh
Vietnamese
Vietnamese
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
07/08/2019
14:35
Budget
557.600 VND
Submission
07/08/2019
/UploadFiles/DSFile/_1_20190124-111131iconser.png
Dịch báo cáo nghiên cứu thị trường thuốc diệt cỏ PHẦN 3
Articles/ Reports/ Academic Paper
AXIS
Required Working Days: 2
Place: Hồ Chí Minh
Vietnamese
English
signal_cellular_altINTERMEDIATE
Posted:
06/27/2019
09:59
Budget
939.746 VND
Submission
06/27/2019